sábado, 21 de septiembre de 2019

El Dia, edició divendres 24 de gener de 1.936, pàg. 2


DENUNCIES PRESENTADES.

La guàrdia municipal ha practicat diverses denúncies contra individus que han infringit les ordenances municipals.

Cal destacar, emperò, que als cinemes no en deuen aplicar gaires, puix que a l'interior dels mateixos contínua fumant-se, com aquell qui res.

TROBALLES.

A la comandància municipal s'hi troba dipositat un sarrió de taronges, trobat a la via pública. Igualment s'hi guarda una capseta d'injectables trobada també al carrer. Aquests objectes poden passar a recollir-se al lloc mencionat, pels que acreditin ésser-ne propietaris.

LA NOVA JUNTA DEL GREMI DE XOFERS.

En l'Assemblea General ordinària de segona convocatòria celebrada ahir dimecres. entre altres acords es procedí a la renovació de la Junta Directiva del Gremi de Xofers, que quedà constituïda com segueix:

President, Jaume Gorina; Vice-president Martí Alsina; Comptador Josep Riera; Tresorer, Francesc Agut; Secretari Josep Castells: Vice-secretari. Enric Colomé; Vocal primer, Joan Rodoreda; Vocal segon, Josep Masdeu i Vocal tercer, .Andreu Casasayas.

ASSEMBLEA DE CONSTITUCIÓ DEL HOT - CLUB.

Demà passat, diumenge, tindrà lloc al Restaurant Terrassa, primer pis, la reunió general dels associats del Hot Club, per a procedir a la constitució de l'entitat segons el següent ordre del dia.

Lectura i aprovació dels estatuts del Hot Club.
Lectura de la memòria dels treballs practicats per la comissió organitzadora.
Elecció del primer Consell directiu.
Precs i preguntes.

CONSTITUCIÓ D’UN NOU SINDICAT OBRER.

En la reunió que a les 10 del vespre d'abans d'ahir, es celebrà al Cor d' '' Els Amics ", es parlà de la constitució a la nostra ciutat d'un non sindicat de la indústria fabril i tèxtil.

En la mateixa varen aprofitar-se ja, els estatuts de la nova associació obrera i varen aprovar-se diverses suggerències per a la bona marxa de l'entitat.

No hay comentarios: