domingo, 15 de septiembre de 2019

La Veu de Catalunya, 21 de gener de 1.936, pàg.15


Reunió del Consell. La vaga de Terrassa solucionada.

A les quatre de la tarda quedà reunit en consell el Govern Executiu de la Generalitat, sota la presidència del senyor Escales.

Minuts abans de les set sortí de la reunió el Conseller de Treball, senyor Gallart i Folc, el qual manifestà als periodistes que abandonava el Consell, puix que a les set havia de donar una conferència al Col·legi de Notaris.

El senyor Gallart i Folc digué que havia donat compte als seus companys de la solució de la vaga de Terrassa, qual pacte, signat entre patrons i obrers, s’havia realitzat a les quatre de la tarda a la Conselleria de Treball.

No hay comentarios: