jueves, 9 de abril de 2020

La Veu de Catalunya, 23 de juny de 1.936, pàg. 9


Els dependents mercantils continuen la caga amb relativa perseverança, malgrat que un tant per cent molt considerable, quant al sou, estan retribuïts avantatjosament respecte a les bases presentades.

Dissabte passat foren trencats els vidres de l’establiment de calçat «Royalty», en el qual sembla que hi havia algun dependent.

També foren objecte de petits agressions alguns dependents que persistien treballant.

Per tal de celebrar l’èxit de la projecció davant el públic terrassenc de la pel·lícula amateur «De l’aula a la faula», els «producteurs» del film invitaren tots els «artistes» que havien pres part en la filmació i a quasi tots els col·laboradors, a un sopar, que tingué lloc a la Fonda d’Europa, de Granollers, el qual transcorregué dins l’animació acostumada en aquests actes.

Finit el sopar, els expedicionaris terrassencs dirigiren la caravana de cotxes a Barcelona, per tal de donar un bon final a la festa. Un d’ells, però volgué tornar directament de Granollers a Terrassa i aquest excés de fidelitat li valgué, injusta recompensa, entrar en col·lisió amb uns guarda-rodes, de resultes d’això quedaren una mica malparats els seus ocupants i el cotxe.

No hay comentarios: