martes, 9 de febrero de 2016

El Dia, dissabte 24 d'agost de 1930, pàg. 2

HOSTE NOTABLE

Ha passat alguns dies a la nostra ciutat, amb motiu de comptar-hi amb l'amistat d'un nostre compatrici, el notable poeta i novel·lista francés Mr. Joseph Rivière, acompanyat de la seva distingida esposa. Es l'autor d'un bon nombre d'obres poètiques, novel·les, llibres de contes i biografies, i col·labora en diverses revistes i diaris de França i de l'estranger.

Originari del Llanguedoc, es un gran amic de Catalunya, havent parlat moltes vegades de la nostra literatura en vàries publicacions i dedicat sengles pàgines, sobre la vida espiritual del nostre poble, en la revista «Soi-Meme», la qual va fundar a Paris l'any 1917, col·laborant-hi Romain Rolland, Han Ryner, i altres no menys célebres.

Mr Rivière marxa entusi9asmat de la seva estada a Catalunya, que ha vist per primera vegada, havent-ne pogut admirar el seu bell paisatge, els seus tresorts arquitectònics, la seva grandiosa Exposició, la riquesa del seu sól, la moderna i la vella Barcelona i el caràcter acollidor dels seus habitants.

Ho celebrem i en desitjnar-li bon viatge ens plau dir-li: a reveure.


No hay comentarios: