martes, 8 de marzo de 2016

El Dia, dijous 9 d’octubre de 1930, pàg. 3

Matadepera
El festival benèfic que se celebrà en el Casino, organitzat pel quadre dramàtic d’aquest poble, secundat per l’Agrupació coral, ha obtingut un èxit complet.

Hi assistí tot el veïnat i la colonia estiuenca, recaptant una important quantitat que ha estat lliurada a la familia beneficiada, la qual, plena d’emoció, na donat les més sinceres gràcies als organitsadors de l’acte.

No menys agraïts es mostren quants prengueren part en el festival a tots els concurrents, per l’amor que han demostrat als desvalguts.

Amb motiu de cel·lebrar la seva festa onomàstica el passat dissabte, l’alcalde En Francesc Arnau rebé moltes felicitacions essent obsequiat per l’Agrupació coral amb un esplèndid concert que fou presenciat per nombrosa gentada.

Aiximateix fou obsequiat en la seva magnífica torre, situada al peu de La Barata, el reputat fabricant i director de la Caixa d’Estalvis de Terrassa. En Francesc Salvans, amb un notable concert per la nostra Agrupació coral.


No hay comentarios: