miércoles, 9 de marzo de 2016

El Dia, dijous 9 d’octubre de 1930, pàg. 3

NECROLOGIQUES

EN SUFRAGI DE N’EMILI BADIELLA I RIBAS

El dol que experimentà Terrassa per la pèrdua de l’honorable i exemplar ciutadà N’Emili Badiella i Ribas, industrial, no ha minvat malgrat haver transcorregut un any del seu traspàs, prova de l’estima en què es tenia, per part de tots els estaments, a  l’inoblidable i malaguanyat amic, qui sense esforç, per obra i gràcia de la seva bondat que culminava fins al sacrifici i de la seva gens comuna intel·ligència, sabé fer devenir amics seus a tots els que el tractaren, humils i poderosos, que trobaven en el senyor Badiella un cor obert, un caràcter franc i expansiu i un esperit delicat aimador de les belles inquietuts.

Nombroses de les seves amistats i les moltes de la seva distingida família, han assistit, aquest matí, a les misses que amb motiu del primer aniversari de la seva mort s’han celebrat, en sufragi de la seva ànima, en totes les esglésies i capelles d’aquesta ciutat. S’ha vist especialment molt concorreguda, la missa amb ofertori que ha tingut lloc a dos quarts de nou, a l’altar del Santissim de l’Església parroquial del Sant Esperits.

A la seva vidua la distingida senyora Teresa Carné; fill N’Elies, industrial carissim amic nostre; filla Anna; filla política Na Maria Bosch; germans En Sebastià i En Joaquim i demés, renovem el nostre sentir de condol.

Descansi en pau N’Emili Badiella i Ribas.


No hay comentarios: