domingo, 20 de marzo de 2016

El Dia, dissabte 8 de novembre de 1930, pàg. 3

LA REUNIO D’AHIR DE L’ART FABRIL


Convocats pel Sindicat d’Obrers de l’Art Fabril i Tèxtil d’aquesta ciutat i presidits per en Ramon Camps, es reuniren, ahir a tres quarts de set de la tarda, en nombre de tres a quatre cents els treballadors, de l’esmentat ram, al saló de la societat choral «Los Amigos».

En la reunió es feren diverses proposicions i es denunciaren infraccións del treball, tot el qual prometé estudiar, a la major brevetat, el Consell Directiu.

Per ajudar a les tasques de bpoona organització, s’acordà fos nomenada una comissió tècnica per cada una de les seccions que integren l’art fabril. Ahir l’assemblea nomenà la de la secció de teixits, que quiedà integrada per En Pere Prat, En Vicens Comes, N’Agustí Batalla, Na Carolina Gaspà i en Joan Botey.

La reunió acabà a les 8.


No hay comentarios: