sábado, 10 de octubre de 2015

El Día, dissabte, 5 d'abril de 1930, pàgina 1

EDITORIAL


La Constitució del nou Ajuntament

Finalment, després de transcorregudes unes setmanes, d'interinitats pertorbadores, s'ha constituït el nou Ajuntament. El senyor Josep Gibert, figura prestigiosa de la nostra col·lectivitat política, el presideix, i altres correligionaris nostres, els senyors Salom, Freixa (Alfons), Lluch i Cots, demés del republicà senyor Paloma, exerceixen les tinències d'alcaldia, tots ells, alcalde i tinents, elegits direstament pel Consistori.

Els fets han vingut a demostrar que era factible la fórmula demanada pels nostres amics a la primera sessió del nou Ajuntament, això es, la lliure elecció pel Consistori dels regidors que havien d'exercir els esmenats càrrecs directius de l'administració municipal. Si els regidors salistes s'haguessin comportat noblement, ja s'ha vist com per part del Govern s'hauria accedit, de bell principi, a la petició unànime que li formulà el nou Ajuntament i la elecció s'hauria pogut efectuar dintre la natural ponderació de forces, sense pertorbar l'harmonia consistorial ni desfermar les passions partidistes a dintre i fora de la Ciutat.

El que està fet ja està fet, diuen, i ens cal pendre les coses tal com són. Els regidors amics nostres, davant l'actitud abstencionista dels regidors salistes, no han tingut més remei que encarregar-se de l'Alcaldia i de les tinències i acceptar la plena responsabilitat de la gestió del nou Ajuntament. La seva actuació en anteriors etapes garanteix a bastament la recta administració dels béns comunals. L'equinimitat i esperit de concòrdia del nou Alcalde, però faràn possible, aixi ho esperem, la reintegració dels demès regidors al compliment del seu deure i tots plegats podràn col·laborar, finalment, a les tasques municipals.

Tot amb tot, cal no oblidar que la situació del nou Ajuntament és interina. Si no ocorre cap entrebanc, dintre de pocs mesos, els regidors actuals hauràn de cedir els seus llocs als regidors que designi lliurement el poble per medi de les eleccions. La seva tasca, doncs, està condicionada per la poca durada de la seva comesa legal i per la missió revisadora de la gestió del Ajuntament de la Dictadura, que les circumstàncies li assenyalen com especialment indicada.

No cal esperar, doncs, del nou Ajuntament, grans reformes ni obres d'abast considerable. La seva missió es molt limitada.


No hay comentarios: