domingo, 4 de diciembre de 2016

El Dia, edició dissabte 13 d'agost de 1.932, pàg. 3

FAN VAGA ELS OBRERS DEL RAM DE CONSTRUCCIÓ.

Els obrers del ram de construcció d'aquesta ciutat, acordaren ahir celebrar unhs dies de vacances, per no haver-se'ls concedit aquestes per part dels patrons.

En conseqüencia de l'acord avui han deixat d'acudir al treball.


LES VACANCES DELS OBRERS DEL GENERE DE PUNT.

El senyor Cortina Giner, ha de manifestar als elements interessats, que la solució que donà relativa al gènere de punt, sobre la setmana de vacances, ho féu autoritzar per la Delegació provincial de Treball no com a President del Jurat Mixt Tèxtil resulta ésser també fabril.


No hay comentarios: