lunes, 19 de diciembre de 2016

L'Acció, edició divendres 2 de setembre de 1.932, pàg 4.

Una queixa jusiificada.

Aquesta setmana ens visita a la nostra redacció el nostre amic i correligionari LIuis Coma, perquè fem pública aquesta anomalia que es víctima per part del propietari Josep Feliu Boada, Procurador de Tribunals, el qual li nega el suministre de l'aigua que necessita l'al·ludit Coma per alimentar les terres que té arrendades en el senyor Feliu.

Aquest darrer es negà a complir la Ilei estabierta pel Govern de la República en el Decret del 6 de juliol, el qual preveu que el propietari té de cedir el cinquanta per cent del caudal d'aigua per l'element de la terra.

Com es veu el propietari de l'Institut de Sant Isidre segueix fent obstrucció a les disposicions del Govern encaminades a l'armonia i benestar dels treballadors del camp; nosaltres cridem l'atenció en el senyor Governador de la Provincia, perqué prengui interés en l'afer i no és vegi un trist obrer del camp en el pacte de la fam pel sol fet d'haver ostentar el càrrec de President dels Rabassaires de la localitat.

Per avui prou.


No hay comentarios: