martes, 13 de diciembre de 2016

L'Acció, edició divendres 26 d'agost de 1.932, pàg 4.

Denúncia greu.

De les activitats desplegades per les senyores i senyoretes de la "Civica Femenina" orientades i dirigides per la flor del tradicionalisme local en la revisió i rectificació de noms en les llistes del Cens electoral darrerament exposades al públic, n'ha resultat una infinitat de falsetats, entre les que es destaquen una grossa quantitat de noms de monges que no tenen dret al vot per no residir a la ciutat no per poc temps de residència. Els ciutadans que avalen amb llurs signatures les peticions d'inclusió, senyors Suana, Marcet, Josep Mª Cunill i algún altre, tenien conciència de la falsetat que cometien i per aquest motiu és més punible llur falsejament.

Ens plau denunciar el fet per a que arribi a les autoritats, que poden evitar que aquesta enormitat es cometi i al ensems sigui castigada com mereix.

Está molt bé que el qui no cregui en la democrácia la critiqui, però no está gens bé que s'empri la falsetat per tenir una força que precisament vol emprar se contra la democrácia que els dona un dret que de triomfar ells ens seria negat.

Els que han ordenat i intervingut en la confecció del Cens esmentat, han treballat honradament per que sigui molt perfecte, el que de perfecte poden tenir llistes on hi figuren 25.000 ciutadans. Aquesta honradesa no ha d' empanyar-la la mala fé dels que essent enemics de les conquestes de la democrácia, no tan sols les utilitzen, sino que volen embrutar-les.


Un que no es veu el seu gep.

Mentres el tinent alcalde senyor Trenchs al·ludia a un amic nostre, perqué el seu fill havia assistit com de costum a la sessió municipal, el seu pare, germà i cunyat, que per primera vegada assistien a la sessió pública, agredien als pacifics ciutadans.

No li sembla senyor Trenchs que cap geperut es veu el gep per gros que el tingui?


No hay comentarios: