lunes, 4 de julio de 2016

El Dia dilluns 27 de juliol de 1931, pàg. 2

LES DONES HAN DEMANAT PER VOTAR L’ESTATUT

Un grup d’entitats femenines de Barcelona es dirigí al President senyor Macià, demanan-li que, ja que no ha estat posible incloure les dones en el Cens per a que votin l’Estatut, s’estableixi un sistema de recollida de la voluntat femenina en unes fulles especials mitjançant acreditar la personalitat. El President accedí amb molt entusiasme i disposà que es facilités la realització del projecte.

EL DIA 2 D’AGOST LES DONES VOTARAN L’ESTATUT

Patrocinada per la Generalitat, la recollida de firmes femenines ha quedat establerta en la següent forma:

El matí dia 2 d’agost, de les vuit del matí a les quatre de la tarda, a l’Ajuntament, en totes les Tinències d’Alcaldia i en alguns edificis municipals que ja s’anunciaran amb anticipació, hi haurà taules per a recollir el vot femení en unes fulles especials facilitades per l’Oficina de l’Estatut de la Generalitat, on s’ha de fer constar la firma, el domicili i el sí o el no.

Per a firmar el plebiscit es necessari presentar la cèdula personal o altre document d’identitat. La que no sàpiga firmar, deu anar acompanyada d’un testimoni que firmi per ella.

En totes les localitats de Catalunya es recollirà igualment el vot femení en els Ajuntaments i Tinències d’Alcaldia.


No hay comentarios: