sábado, 30 de julio de 2016

El Dia dimars 22 de setembre de 1931, pàg. 2

LA SUPRESSIO DE LA PRESO D’AQUEST PARTIT.

Ha produït mal efecte en aquesta ciutat la supressió de la presó del partit, doncs si bé és cert que no arriba el número de detinguts al coeficient de vuit presos fixats pel decret, tampoc hi arriba en la majoria de les que han quedat subsistents i es recorda l'avantatge que ofereix per als detinguts de la localitat als quals llurs familiars poden visitar-los i subministrar-els-hi aliments. I serà de major violència per a les respectives famílies el veure que són conduïts a la capital.

Sembla que per part de les autoritats Iocals es fan actives gestions per a trobar una solució satisfactòria.


No hay comentarios: