domingo, 17 de julio de 2016

El Dia divendres 4 de setembre de 1931, pàg. 1

DIJOUS, DIA 3

PRESSENTIMENTS

El dijous al vespre corria amb insistencia, per la nostra ciutat, el rumor de qué l’endemà, divendres, seria declarada a Terrassa la vaga general, en solidaritat amb la de Barcelona, que fixada en un principi per 24 hores, hom preveía la seva indefinida perllongació, derivada per greus i sagnants esdeveniments dels quals informàvem en la secció telefónica del nostre diari, edició del mateix dijous.

DIVENDRES

ES DECLARA LA VAGA GENERAL

Els pressentiments prengueren efectivitat. El divendres deixaren d’entrar a les fabriques i tallers els treballadors, invitats per grups d’obrers, la majoria joves, que recorrien la ciutat i que obligaven, també, a tancar tota mena d’establiments i comerços. Això darrer féu que és produïssin alguns incidents, sense, però, greus conseqüències, a causa de protestar del fet alguns venedors, especialmente de queviures de primera necessitat, que sortien perjudicats de no poder expendre llurs articles en estat de conservació. Els grups entraren també als Mercats i molts venedors, no sense exterioritzar també llur protesta, hagueren d’abandonar els respectius llocs, al manament dels comissionats.

REUNIO DE L’AJUNTAMENT  :: ARRIBADA DE GUARDIA CIVIL

Davant la gravetat del moment, l’Ajuntament es reuní en sessió de carácter urgent, a les vuit del matí i acordà, per a prevenir-se contra posibles disturbis, sol·licitar de l’autoritat superior la remesa de forces, per ésser escasses les que hi ha destacades d’habitud a Terrassa.

Més tard arribaren vàries parelles de la guardia civil que patrullaven per la ciutat.

L’ATUR ES SECUNDAT I COMPLET

L’atur pot dir-se que era complet, ja que abastava fins i tot les indústries més imprescindibles, una d’elles el Gas. La cocció per mitjà d’aquest combustible en les cases on se’n serveixen, hagué d’ésser substituïda pels demés procediments ja coneguts


No hay comentarios: