sábado, 12 de noviembre de 2016

El Dia, dijous 23 de juny de 1932, pág 2

IMPORTANTS DESCUBRIMENTS EN EL RECINTE DE LES ESGLESIES ROMANIQUES DE TERRASSA

En l'avinentesa de procedir-se a l'arrencament del mosaic que formava part del paviment de la Basílica d’Egara de Sant Pere de Terrassa, per tal de consolidar-Io, el senyor Puig i Cadafalch i el Dr. Bosch Gimpera aconsellaren fer algunes excavacions, per les posibilitats de trobar runes d'èpoques pretèrites.

Així ha estat en realitat, doncs fetes les dites excavacions s’han trobat fonaments de construccions anteriors de l'època de la citada basílica, interessants fragments de ceràmica, un fragment de làpida romana amb una inscripció, com també una sepultura que està coberta d’unes làpldes de marbre, voltades d’un fris d'un pulcre mosaic, amb una inscripció també feta de mosaic, dlficil de llegir, per trovar-se bastant mutilada.

Ran d'aquestes troballes, els anomenats senyors Puig i Cadafalch i Bosch Gimpera, es proposen fer un estudi per tal de poder determinar els valors í l'època de les matetxes.

Del que hi hagi en donarem coneixement als nostres lectors.


 

No hay comentarios: