viernes, 11 de noviembre de 2016

L'Acció, edició divendres 22 de juliol de 1.932, pàg 4.

Una «merienda de negros».

Aquest calificatiu no és nou, però aparegué a la llum del dia el dlmarts darrer en un establiment prop de la plaça de la República.

L'autor és un genial comerciant de llanes, que tingué molta activitat política en els temps bons de D. Alfons Sala; milita espiritualment en els reconsagrats perseverants del Pare Vallet i materialment es troba identificat amb el republicanisme sense reix dels excatalanistes locals.

El calificatiu anava adreçat, (com és de suposar) contra els homes d'Esquerra Republicana, alegant, amb to afirmatiu que abans de l'aprovació de l'Estatut aquests ja hauran saquejat les caixes mancomunals.


No hay comentarios: