lunes, 30 de enero de 2017

El Dia, edició dijous 1 de dessembre de 1.932, pàg. 2

LA PLUJA D'AVUI.

L'aigua caiguda aquest matí a la nostra ciutat, ha estat molt abundant i ben rebuda pels agricultors. No cal dir com és beneficiosa, també, per al caudal d'aigües públiques.

En moltes cases situades en terrenys accidentats, especialment a la barriada de Can Aurell, shan produït inundacions, sense desgràcies.

En molts llocs de la ciutat l'aigua corria tota l'amplada dels carrers, els quals no era possible de travessar, sense mullar-se peus i cames.

Això s'ha esdevingut, especialment i com sempre, a la Rambla d'Egara. Nombrosos transeünts que havien de travessar-la s'han valgut d'una tartana que, al preu de deu cèntims, feia el curt trajecte.


No hay comentarios: