miércoles, 11 de enero de 2017

El Dia, edició dijous 20 d'octubre de 1.932, pàg. 2

VAGA ESCOLAR.

De l'Asociació d'alumnes de l'Escola Industrial de Terrassa, rebem la següent nota:

Secundan la vaga que van iniciar els alumnes de l'Escola de Madrid perquè s'aprovin les bases presentades per les Escoles Industrials de tot Espanya, els alumnes de l'Escola Industrial de Terrassa han acordat deixar d'anar a classe.

Les bases que presenten els alumnes de l'Escola Industrial de Terrassa, son els següents:

1-Que s'augmenti la consignació de l'Escola amb un 75% com a mínim sobre el pressupost de l'any 1.930.

2-Que es cobreixin les vacants de les càtedres d'aquesta Escola per medi d'oposicions.

3-Que es designin professors i Tècnics d'aquestes Escoles, per al Consell Nacional de Cultura..

4-Que es fixin clarament les atribucions del Tècnic Industrial

5-Que s'acordi implantar les especialitats d'Enginyer Mecànic, Químic i Elèctric baix el mateix pla que regeix a la nostra Escola per als Enginyers Tèxtils.No hay comentarios: