viernes, 6 de enero de 2017

El Dia, edició dimecres 5 d'octubre de 1.932, pàg. 3

UN ACORD DE LA CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA.

La Junta de la Cambra Oficial de la Propietat Urbana d'aquesta ciutat, en el seu últim ple acordà que en el successiu suigui emprat oficialoment en la dita institució, l'idioma català.


LA PRIMERA ESCRIPTURA NOTARIAL EN CATALÀ A TERRASSA.

Avui ha estat signada a la nostra ciutat, davant del Notari En Francesc de P. Badia i Tobella, la primera escriptura notarial redactada en català, d'ençà de l'aprovació de l'Estatut. Es tracta d'una escriptura de poders especials, a favor dels nostres amics Ramon i Joan Morral i Seall, n'es atorgat llur pare l'impressor Joan Morral i Llorens.No hay comentarios: