martes, 31 de enero de 2017

L'Acció, edició divendres 2 de dessembre de 1.932, pàg 3.

Entitats adherides.

 Heus ací les entitats actualment adherides a l'Esquerra Republicana de Catalunya, pertanyents al districte judicial de Terrassa

Fraternitat Republicana Joventut d'Esquerra Republicana— Grup Femení d'Esquerra Republicana—Grup d'Esquerra Republicana del districte III —Grup d'Esquerra Republicana del districte IV de Terrassa — Centre Democràtic Federal de Rubí — Centre Federal Republicà de Sant Cugat del Vallés- Societat Choral, Sempre Avant de Castellbisbal—Centre Català Republicà d'Esquerra de Matadepera.

El conjunt d'afiliats d'Esquerra Republicana d'aquestes entitats sumen aprop de 4.500.


Actes civils.

Dijous de la setmana pasada varen contraure matrimoni civil el nostre entranyable correligionari vocal de la Junta de la Joventut d'Esquerra Republicana En Josep Mut amb l'activa senyoreta del Grup Femení d'Esquerra Republicana Teresa Mora.

Demà dissabte en la pintoresca i riallera Vila de Matadepera tindrà lloc el primer casament civil, els contraients, serán els nostres correligionaris Enríc Busqueta Vergés amb la senyoreta Sacunda Bartolomé Guijarro.

La nostra felicitació a les respectives parelles per l'acte solemnial que han celebrat.

Dimarts va èsser enterrat civilment en Josep Benet Pinell, bon amic i ferm republicà, no havent claudicat mai amb els ideals d'amor i progrès.

Els companys de la barriada de Sant Pere han perdut un bon Iluitador.

A la seva esposa, filla i fill politic, germans i demés familia, nosaltres ens sumem amb el seu condol.

Que la terra li sia lleugera
No hay comentarios: