martes, 24 de enero de 2017

El Dia, edició dimecres 23 de novembre de 1.932, pàg. 2

ASSISTÈNCIA A UN FERIT.

En el Dispensari Mèdic d'aquesta ciutat, fou assistit un individu que digué anomenar-se Francesc Rodriguez i Cortés, de 33 anys, natural d'Alàvia (Almeria), el qual presentava algunes ferides de pronòstic reservat.

Ingressà a l'Hospital i es negà a declarar res refereent a les ferides que sofreix.


VAGA DE CONTRAMESTRES DEL RAM TÈXTIL.

Avui han abandonat el treball els contramentres del ram tèxtil de la nostra ciutat afiliats a «Radium», per solidaritzarse amb llurs companys en el moviment de vaga plantejat per aquesta organització a tot Catalunya.No hay comentarios: