jueves, 26 de enero de 2017

El Dia, edició dijous 24 de novembre de 1.932, pàg. 2

LA VAGA DE CONTRAMESTRES DEL RAM TÈXTIL.

Continua en el mateix estat la vaga dels contramestres del ram tèxtil, afiliats al «Radium».

A la nostra ciutat, les fàbriques aegueixen treballant normalment, per bé que de no solucionar-sa ràpidament aquest conflicte, tindrà repercussió immediata a les demés seccions del ram fabril i tèxtil.

Les peticions fetes pels contramestres a llurs patrons són, l'abonament per part d'aquests de cinc pessetes semanals per cada contramestre, amb destí a la caixa de pensions de «El Radium», i l'asseguransa de cobrar el jornal íntegre en els casos d'inutilitat originada per accident de treball.No hay comentarios: