miércoles, 1 de febrero de 2017

El Dia, edició divendres 2 de dessembre de 1.932, pàg. 3

DEL DARRER CONFLICTE DELS CONTRAMESTRES.

Aquest matí, ha tingut lloc en l'Institut Industrial d'aquesta ciutat, una assemblea general extraordinària, per donar compte d'una comunicació del Sindicat, en la qual es sol·licita l'abonament dels jornals perduts pels obrers teixidors, amb motiu de la passada vaga del contramestres del «Radium».

L'assemblea ha acordat no poder accedir al que es demanava pel fet de que la llei de contracte de treball, no disposa que els patrons hagin de pagar els dits jornals.


No hay comentarios: