domingo, 26 de febrero de 2017

El Dia, edició dijous 12 de gener de 1.933, pàg. 2

DELS DARRERS SUCCESSOS

DE LA TROBALLA DE BOMBES I ARMES A LA FEDERACIÓ DE SINDICATS UNICS D'AQUESTA CIUTAT :: EL CONFLICTE LOCAL DE FONEDORS, EN VIES DE SOLUCIÖ.

En rebre ahir al vespre els periodistes, el governador, Sr. Moles, els féu les següentes manifestacions:

—En l'escorcoll previ — digué —efectuat a l'estatge social de la Federació Local de Sindicats Unics, de Terrassa, fou trobat un dipòsit de municions de bastant importància.

Hi havia una carabina «Remington» amb quatre càpsules; 150 carregadors de pistola; tres pistoles automàtiques; un revòlver amb vuit carregadors; 35 bombes i deu banderes vermelles i negres de la F.A.I.

De moment—seguí dient el governador—, ha estat detingut un dels presidents i estem buscant els altres individus de Ies Juntes. Però com que tot aquest armament trobat al seu local social no respon a cap de les funcions socials que assenyalen els Estatuts dels Sindicats, he cursat una comunicació al Jutjat, no solament per a la clausura indefinida de la Federació, sinó perquè, informat el jutge de quina mena de finalitat social s'acomplia des d'aquella entitat, procedeixi a la seva dissolució definitiva

Sincerament—afegí el Sr. Moles—, sí els Sindicats són estranys a aquests moviments. com vénen dient, no comprenc perquè tenen aquesta mena de dipòsits als seus estatges.

Avui—acabà dient el governador—han estat trobades en diversos indrets 23 bombes més.

Cal remarcar, també que els veritables obrers es van adonant de les maniobres de què els fan víctimes els professionals del desordre.

A Terrassa els fonedors que s'havien declarat en vaga pel comiat d'un obrer d'un taller de metal·lúrgia, m'han demanat autorització per a celebrar una assemblea general amb el fi de recomanar l'immediat retorn al treball.

Cal remarcar —insistí el senyor Moles—que aquests vaguistes no volien donar el conflicte per acabat perquè els seus dirigents demanaven l'abonament dels jornals dels dies que havien estat en vaga.

Ara han comprès l'absurditat de la seva actitud i han renunciat ja, en principi, a cobrar els dies de vaga.

Jo he autoritzat l'assemblea a condició que només tractessin d'aquest afer, i espero que el conflicte quedarà així completament resolt. Per la meva banda, he ofert fer les gestions que calguin per tal que l'obrer acomiadat que originà la vaga sigui novament llogat.

ES DETINGUT EL PRESIDENT DEL SINDICAT LOCAL DE L'ART FABRIL,

Aquesta nit passada, ha estat detingut en el seu domicili d'aquesta ciutat, el president del Sindicat Unic del ram fabril i tèxtil de la localitat, Antoni Argerich i Avellana, el qual passà a disposició del Jutjat d'instrucció,

Sembla que aquesta detenció és motivada per la troballa d'armes i explosius en el local dels Sindicats.

LA TROBALLA D'EXPLOSIUS AL SINDICAT :: SON PRACTICADES NOMBROSES DETENCIONS.

A conseqüència de la troballa d'armes i explosius en el local dels Sindicats, de la qual donàrem compte en la nostra edició d'ahir, s'han practicat a la nostra ciutat nombroses détencions d'individus significats per les seves idees extremistes.

A les 5 de la tarda d'ahir una parella de la guàrdia civil detingué, en llurs domicilis, Camil Norte i Rodríguez, Sócrates Castaño i Simon i Joaquim López i Fornieles.

Durant la nit passada, la guàrdia civil, amb la col·laboració de la policia, ha detingut igualment els següents: Josep Domènec i Massané, Casimir Olivé i Brosa. Emili Alonso i Ortega, Francesc Castañé i Masdéu, Lluís Romero i Martínez Ramon Cots i Sociats, Pere Prat i Nogués, Carles Guardiola i Linares.

Tots ells han estat posats a disposició del Jutjat.


No hay comentarios: