domingo, 12 de febrero de 2017

El Dia, edició dijous 22 de dessembre de 1.932, pàg. 3

ELS ROBATORIS DE FRUITS : : UN AVIS DE L'ALCALDIA.

Havent tingut coneixement, per determinats propietaris, de qué certes persones poc escrupuloses es dediquen a sostreure dels camps, horts i vinyes els fruits, aquesta Alcaldia te donades les ordres i instruccions necessàries als seus agents, perquè denunciïn als infractors, els quals seran posats a disposició de les autoritats competents. Aquesta Alcaldia recomana als ciutadans que cooperin a les tasques dels seus agents.


No hay comentarios: