lunes, 11 de abril de 2016

El Dia, dijous 22 de gener de 1931, pàg. 2

UNA CASA QUE PERILLA D’ENDERROCAR-SE

Diguérem en la nostra edició d’ahir, que una casa del carrer de Jodis d’aquesta ciutat amenaçava d’enrunar-se i que amb dit motiu havia estat abandonada dels seus moradors. Avui podem oferir més dades.

La casa de referència, de dos cossos, és propietat d’Antoni Puig, vaquer, qui junt amb la seva esposa Angela Rius habitava els baixos de la part esquerra. El pis era ocupat per altra familia. La resta servia al Puig per a posar aufals i utensilis propis del seu ofici.

Per ordre de l’actual propietari, la casa fou construïda fa vuit anys pel contractista Nagí Ribera, a qui fa alguns dies el Puig i la seva esposa li revelaren llur temor, d’un enderrocament, per haver observat moviments en sostres i parets i sentit alguns cruiximents en el material.

El Magí, després de revisar les parts afectades, digué als consorts que l’obra havia fet el màxim moviment i que per tant, podien estar tranquils, cosa que ells no aconseguiren malgrat llur desig, per la poderosa raó de que els moviments augmentaven i les parets s’embotien.

Ahir, davant del perill que es creia imminent, les famílies citades abandonaren la casa lliurant-se així d’una segura desgràcia.

Nombroses persones desfilen per davant la referida finca, les parets de la qual estàn apuntalades.

Per ordre del propietari Antoni Puig, es procedeix actualment al reforç de l’obra.


No hay comentarios: