viernes, 1 de abril de 2016

El Dia, dimecres 24 de dessembre de 1930, pàg. 2

DETENCIONS A LA NOSTRA CIUTAT, RELACIONADES AMB ELS SUCCESSOS DE JACA

Des de fa uns dies que fou senyalada la presència a la nostra ciutat, d’uns agents de policia afectes a la plantilla de Madrid, enfront dels quals hi anava un comissari. La presència de dits funcionaris motivà la curiositat dels terrassencs que seguiren els treballs que realitzava laa policia. Aquesta practicà alguns registres en unes cases de camp d’aquest terme, i , finalment pogué donar amb el parador d’un auto de la matrícula de Madrrid que havien deixat a dit lloc uns joves, i que, malgrat que transcorrien els dies, no anaven a recollir-lo.

Després els agents procediren a la detenció, a la nostra ciutat, de dos joves que, segons sembla, en unió d’altres dos que no han estat trobats, foren els que ocupaven l’auto a l’arribada a Terrassa.

La policia guardà gran reserva prop de dites detencions, així com dels treballs realitzats. No obstant, hem pogut esbrinar que els detinguts s’anomenen Fernàndez Delgado i Rico. Ambdós són veïns de Madrid. El primer compta vint anys d’edat i és de professió advocat i el segon és estudiant, de vint-i-dos anys.

Se’ls acusa d’haver-se traslladat a Jaca, dies abans d’haver ocorregut la sublevació i d’haver participat en aquesta.

Sembla ésser que els detinguts no neguen que hagin efectuat dit viatge; però que el feren amb el propòsit de realitzar una excursió, essent sorpresos, trobant-se a Osca, pels successos i veient-se obligats pels sublevats a tenir una lleugera intervenció en ells.


Els detinguts han estat traslladats a Barcelona i han sortit amb direcció a Madrid, on seran posats a disposició del Jutjat que instrueix sumari amb motiu de les últimes revoltes.

No hay comentarios: