jueves, 14 de abril de 2016

El Dia, diluns 26 de gener de 1931, pàg. 2

LA GRIP A LA NOSTRA CIUTAT

De ningú passa desapercebut, perqué ens calgui a nosaltres revelar-lo, el molt increment que a la nostra ciutat, com quasia tot arreu, ha pres la grip, la malaltia que, en més o menys intensitat, fa la seva aparició quasi tots els anys per aquest temps.

Pot dir-se que són ben comptades les llars on algun membre de la familia no estigui atacat. En algunes cases són varis els malalts, la majoria dels quals no poden ésser degudament atesos per la natural escassedat de persones al servei dels mateixos, tenin en compte l’extensió de l’enfermetat.

Les religioses al servei dels malalts i les dones particulars dedicades a aquesta tasca no són, de bon trós, suficients a atendre les moltes demandes.

Per a donar una prova de com és molt nombrós el contingent de malalts, pot dir-se que una companyia local d’assegurances que, en temps normal, té un promig de deu baixes diàries, actualment arriben aquestes a quaranta, cosa extraordinària, poques vegades vista.

En la majoria de fàbriques, magatzems i tallers manquen un nombre tan crescut d’obrers que es tem que algunes indústries hauran de suspendre temporalment llur funcionament, de continuar la epidèmia.

Als col·legis hi manquen també la majoria d’alumnes, uns per malaltia, altres per temor dels pares a un contagi.

Els metges de la nostra ciutat no poden donar-se un moment de repòs. Igualment pot dir-se dels farmacèutics. Ahir amb motiu de despatxar-se sols en les farmàcies dels senyors Coll i vallés, llurs establiments es trobaven completament plens de persones en busca de la concebuda medicina. S’hi hagué d’establir un tron rigorós. Sortosament la grip d’enguany és benigna i és de creure que aviat ens abandonarà.

Amb goig voldriem nosaltres acomiadar-la, abans de rebre el seu amable contacte.


No hay comentarios: