sábado, 16 de abril de 2016

El Dia, divendres 30 de gener de 1931, pàg. 2

L'EPIDEMIA ACTUAL DE GRIP

Per bé que la grip que actualment tant s'ha estés i que a la nostra ciutat té com als demés llocs caràcter d'epidemia, en si mateixa, o sigui despullada del concurs de tot altre element infectant, no sembla molt virulent, creiem d'interès publicar els següents preceptes ,èdics que s'han fet públics:

Sembla despendre's, de la favorable disposició en qué la grip troba el terreny, que els casos greus engendren per contagi, altres casos igualment igualoment temibles, transmetent-se conjuntament la infecció primària i la sobreafegida.

De tot això cal treure la conseqüència pràctica de la conveniència de l'isolament dels malalts griposos entre si, que es farà de necessitat extrema si algún d'ells ofereix ja símptomes de gravetat o complicació no ordinàries.

Així mateix aquesta consideració ens ha de posar en guàrdia contra la negligència en el tractament de les formes que es presenten com a lleus i que podem prendre caràcters extraordinàriaments importants per la manca de l'atenció deguda en la seva primera fase.

No s'ha de visitar, per tant ara, els malalts, si no és per una necessitat o conveniència precises: la malaltia, segons totes les probabilitats, és propagada directament per mitjà del malalt, i no pel mitjà indirecte de robes o aliments; i que la difusió, segurament atmosfèrica es produeix en el sector d'aire que volta al malalt i que aquest infecta per les partícules de saliva i excrecions projectades en els actes de tossir, esternudar i, encara, en els de la respiració natural.

S'ha d'advertir també que tota lesió banal, àdhuc les de simple catarro respiratori, predisposen a la invasió de l'agent infectiu gripal.No hay comentarios: