viernes, 15 de abril de 2016

El Dia, dimars 27 de gener de 1931, pàg. 1

EL NOU PARTIT MONÀRQUIC TERRASSENC DE EXTREMA DRETA

Diumenge es reuniren en el «Gran Casino» alguns elements polítics - un centenar, aproximadament - procedents de l'exsalisme, per tal de constituir el nou partit monàrquic terrassenc. Eren més els dels pobles del districte que no pas els de Terrassa mateix.

Fou notada l'absència de la major part de les persones de significació de l'exsalisme i singularment de les d'antiga tendència liberal. El nou partit local està en mans d'elements d'extrema dreta que desertaren temps ha del tradicionalisme. Fou requerida la presència del senyor Alfons Sala, -sense tenir en consideració el seu delicat estat de salud- per tal d'atraure al nou partit els nombrosos terrassencs que l'havien seguit durant la seva actuació pública.

Obrí l'acte el senyor Narcís Ventalló, - «leader» del nou partit local - el qual pronuncià un llarg discurs.

Declarà que un dels principals motius de la creació del nou partit era la defensa de les persones i de les actuacions d'aquells correligionaris seus que havien servit  la Dictadura del general Primo de Rivera. A propòsit, es dolgué amargament de que l'actual Ajuntament prossegueixi la seva tasca de revisió de la gestió del de la Dictadura.

A més a més, el nou partit local - segons el senyor Ventalló - es recolzarà sobre les tres institucions bàsiques: Església, Família i Monarquia, que segons ell formen el tel harmònic de la pàtria única i indivisible.

Senyalà per endavant les directius a que hauria d'ajustar-se l'actuació del Comitè polític executiu que s'havia de nomenar seguidament, si les circumstàncies els aconsellaven anar a la lluita en les próximes eleccions.

Després parlà el segon cap del nou partit local, senyor Ramón Parés, el qual pronuncià un fogós discurs atacant els catalanistes terrassencs, als quals acusà d'aliar-se amb la «chusma» republicana i sindicalista.

Declarà, a grans crits, que encara no ha arribat l'hora de qué ells es puguin quedar a casa, puix que les tendències més dissolvents havieu trobat manera d'estendres mercès a aquelles conxorxes que constitueixen una constant amenaça per la riquesa i el benestar.

Immediatament foren nomenats per aclamació els següents senyors - gairebé tots els presents - per a integrar la Junta consultiva del nou partit monàrquic terrassenc d'extrema dreta: Alfons Sala, Amadeu Torrents, Agustí Armengol, Alvar Vinyals, Salvador Calsina, Pere Ribas, Salvador Utset, Francesc Soler Suana, Miquel Durant, Emili Roca, Josep Clapés, Antoni Viver, Joan Surrallés, Domènec Miralda, Antoni Marimón, Antoni Barata, Josep Vila, Rossend Font, Pere Vacarisses, Joan Vallhonrat, Francesc Pascual i els que vulguin afegir-s'hi de la resta del districte.

Igualment foren proclamats per a constituïr l'anomenada Junta executiva els senyors Josep Ullés, Narcís Ventalló, Ramón Parés, Josep Badrinas, Josep Palau Profitós, Pere Geis, Manuel Coll i Pere Garcia Gimènez.

El senyor Josep Ullés, agraí als presents que l'haguessin designat per a formar part de la Junta executiva del nou partit de dretes i es lamentà de què les seves moltes ocupacions no li permetessin acceptar el càrrec, majorment després d'un llarg període d'actuació pública que requeria una temporada de vacances. Davant, però, dels precs insistents dels demés declarà que, ja que s'hi empenyaven, acceptaria el càrrec, però tant sols com a directiu honorari, puix no estava disposat de cap de les maneres a actuar altra vegada.

Finalment parlà el senyor Alfons Sala - que fou ovacionat per tots els presents - el qual declarà que mai s'havia sentit lligat amb cap partit polític i sí  tan sols amb Terrassa i el seu districte i que fidel a aquestes normes volia morir.

I quedà constituït el nou partit monàrquic terrassenc d'extrema dreta.No hay comentarios: