martes, 14 de junio de 2016

El Dia dimecres 1 de juliol de 1931, pàg. 2

DETENCIONS

A un quart de nou del matí d’ahir, foren detinguts per la Guàrdia Municipal, dos subjectes que infonien sospites. Conduïts a la Jefatur, manifestaren dir-se Carles Pallarés Izquierdo, de 33 anys solter, i l’altre Antoni Pastor Puig, de 50, solter, ambdós habitants de Barcelona. Com sigui que portaven atuells dels que empren els que acostumen a apoderar-se dels gèneres dels comerços, foren posats a disposició del Jutjat d’Instrucció per l’Inspecció de Vigilància.

També ahir, en el carrer dels Angels fou detingut pel públic i lliurat a la Guàrdia Civil, un individu que havia furtat un paquet de mitges del carro del recader Jaume Roch. Portat a la Comandància, digué anomenar-se Jesús Castelló Ginesta, de 32 anys, solter, natural de Barbastro (Huesca). Resulta que ha estat detingut ja en altres ocasions, per delictes contra la propietat.

Fou posat, igualment, a disposició del Jutjat d’Instrucció, ingressant a la Presó.


No hay comentarios: