sábado, 17 de septiembre de 2016

El Dia, dissabte 30 de gener de 1932, pág 2

LA SOLUCIO DEL COMFLICTE DEL «TERRASSA INDUSTRIAL»

Sobre la solución del conflicte del «Terrassa Industrial», ens interessa. fer constar que no tots els obrers afectats pel dit conflicte han passat pel Negociat de Governació de l’Ajuntament a alistar-se, sinó que degut a una entrevista efectuada el dia 28 entre la Junta del Sindicat Fabril i l’Institut Industrial, es convingué per ambdues parts, la supressió del dit allistament, a l’absems que arribés a señalar-se la labor a realizar per una ponencia obrera i patronal que la prop-vinent setmana haurà de reunir-se, a fi d’arribar a una reglamentació justa i equitativa per a tots els casos de crisi de treball, evitant així per al successiu, abusos o males interpretacions, que son sempre causa de conflictes.

El conflicte del «Terrassa Industrial», ha quedat solucionat tant prompte com l’Institut Industrial i el Sindicat de l’Art Fabril s’han posat d’acord sobre les causes morals que motivaren la vaga.


 

No hay comentarios: