miércoles, 11 de mayo de 2016

El Dia, dimars 14 d'abril de 1931, pàg. 4

DARRERA HORA

Proclamació de la República a Terrassa

Davant dels rumors insistents que circulaven al migdia i que després s'han confirmat, d'haver-se proclamat la República en la majoria de poblacions espanyoles, en havent dinat s'han reunit urgentment a la Casa del Poble, la major part de regidors republicants elegits el prop passat diumenge i alguns significats elements del partit republicà a Terrassa.

Els reunits, assabentats que a Barcelona s'havia proclamat la República Catalana, comanada per Macià, han pres el mateix acord per la nostra ciutat i immediatament ha estat cridat un estol de senyoretes que s'han fet càrrec de la bandera de la Fraternitat Republicana i acompanyades d'un bon grup de joves dels regidors esmentats i d'una gran multitud que s'havia congregat a la Casa del Poble, s'han dirigit a l'Ajuntament al balcó del qual han posat les banderes republicana i catalana i també un domàs amb l'emblema republicà.

Mentrestant, un grup de joves ha penetrat al Saló de Sessions i s'ha emportat del mateix el retrat d'Alfons XIII, que ha estat estripat i cremat al Raval davant mateix de la Casa Consistorial, en mig de visques i moris sortits d'una gran gentada que, en assabentar-se dels fets, havia fet cap en aquell indret.

La mateixa sort ha corregut a un retrat, també del Rei, que presidia el saló de la Permanent. Davant la foguera, els visques i poris se succeien sense interrupció.

Els regidors electes han reclamat la preséncia a Ca la Ciutat, dels caps del Sometent local.

Per ésser fora de Terrassa no s'hi han pogut personar els caporals senyors Amadeu Torrents i Guillemot. Hi han acudit els sub-caporals senyors Parés, Amat i Domingo. El senyor Parés ha manifestat que tan bon punt ha tingut coneixement de la proclamació de la República a Terrassa ha telefonat a Ca la Ciutat, per tal d'oferir-se a l'autoritat constituïda.

Dresprés d'aixó s'ha armat un gran aldarull dintre Ca la Ciutat, per creure, els congregats que els era ocultat un altre retrat. Finalment ha estat trobada una fotografia d'Alfons XIII ignorada, segons sembla , pels mateixos empleats municipals. La fotografia ha estat estripada i cremats els bocins, també en mig de gran cridória.

A un quart de sis i a precs dels regidors republicans, la multitud ha abandonat la Casa Consistorial, per bé que durant la resta de la tarda hi ha hagut apostada, al Raval per tal de veure la bandera republicana, una gran gernació que ha anat augmentant cap al tard, hora en que han abandonat el treball els obrers de fàbriques i tallers.

A dos quarts de sis s'ha sentit un  repic general de campanades.

Arreu de la nostra ciutat es comenta la proclamació de la República i l'animació a la via pública és extraordinària.

A la Casa del Poble i al Centre Catalanista Republicà ha estat posada al balcó la bandera republicana.

D'entre les persones que ocupaven tota l'ampla via del Raval, un nombrós grup s'ha dirigit a l'Ajuntament i ha demanat permís per a celebrar una manifestació de joia.

Un regidor electe republicà ha sortit al balcó i ha dit als congregats que l'Ajuntament estava en aquells moments reunit per tal d'acordar un programa de festes per a celebrar l'adveniment de la República. Ha afegit que es concedia el permis de manifestació, però que pregava que aquesta es constituis a les sis, a fi de que l'Ajuntament pugués assistir-hi.

Aquesta nit tindrà lloc un concert públic a càrrec de la Banda Municipal i a la Casa del Poble s'hi celebraran festes.


No hay comentarios: