miércoles, 4 de mayo de 2016

El Dia, dimecres 25 de març de 1931, pàg. 2

NOVA SOCIETAT

Per mitjà d'atenta circular que ens ha estat tramesa, venim en coneixement de la constitució de la Societat "Hilados y Tintes Soler, S.A.", l'objectiu de la qual es la indústria de filats i tints de tota classe de fibres tèxtils, a l'igual que ho ha vingut efectuant el que signa la circular, senyor Francisco Soler i amb els elements industrials amb qué comptava.

Són Directors - Gerents de la dita Societat els senyors Francisco Soler i Puigdollers, Santiago Soler i Mata, els quals junts i a soles tindran la firma social i ostentaran la representació de la Societat, qual Consell d'Administració el composaran En Francisco Soler  i Puigdollers, president; En Santiago Soler i Puigdollers, vocal; En Josep Corrons i Bigorra, vocal; En Lluis Vancells i Amat, vocal i En Santiago Soler i Mata, secretari.

Agraïm l'atenció i desitgem prosperitats a la nova societat.


No hay comentarios: