viernes, 12 de agosto de 2016

El Dia dimecres 28 d’octubre de 1931, pàg. 2

LA MORT DEL GUARDIA LOMBERA :: UNA IDEA LLOABLE.

Rebem i amb gust publiquem la següent:

Amb motiu de la mort del guàrdia de seguretat que perdé la vida en compliment del seu deure i defensant a l'ensems els interessos de tots els què en una forma altra els tenim confiats al Banc de Bilbao, em crec que el menys que podem, fer,  és demanar a la direcció general de dit Banc que obri una subscripció entre tots els seus clients de totes Ies Sucursals, per a poder reunir una quantitat en metàl·lic, per a lliurar a la seva família, a l'objecte de premiar tal sacrifici i alleujar la situació en què deu haver quedat per tal desgràcia.

Em permeto, doncs, posar a la consideració d'aquesta redacció l'acolliment d'aquesta meva modesta idea, remerciant-li la seva publicació, per à coneixemenl general i esperant que la direcció de l'esmentat Banc posarà en planta els meus propòsits iniciant en la forma que ho cregui convenient la subscripció i pregant se'm disculpi l'anònim per ésser un dels afectats;


No hay comentarios: