sábado, 12 de agosto de 2017

El Dia, edició dijous 25 de gener de 1.934, pàg. 2

ELS DELINQUENTS PRECOÇOS :: DETENCIÒ DE CINC MENORS, ESCAPATS DE LLURS DOMICILIS.

A Ia Comandància Municipal, aquest matí s'ha tingut notícia d'haver desaparegut de llurs domicilis d'aquesta ciutat, cinc xavals de 13 a 15 anys.

Practicades immediatament Ies oportunes recerques, serien encara no les onze quan la Guàrdia civil ha aconseguit trobar els cinc reclamats prop de l'andana de l'estació del Nord, aparentant tramar quelcom de suma importància per a ells.

A les preguntes dels guàrdies, el més espigat dels cinc, que duia un farcellet de roba sota el braç, ha declarat que estaven esperant el tren del Nord i ha mostrat els bitllets de tercera per a Videcavalls que acabaven d'adquirir per a llur viatge.

Conduïts a la Comandància i interrogats hàbilment pel cap de la Vigilància senyor Carramiñana, s'han posat en dar els propòsits aventurers dels cinc bordegassos, com també s'ha pogut comprovar que es dedicaven, des de fa algun temps, a assajar llurs aptituds per al pillatge, essent autors de diversos furts d'aviram perpetrats darrerament a Terrassa i masies del contorn.

Als detinguts els han estat ocupades vàries eines i utensilis, per al robatori. Han declarat IIurs noms i domicilis, que són:

Josep Vendrell i Solans, de 14 anys, natural de Terrassa, domiciliat al carrer d'Infant Martí, 139.

Joan Sánchez i Ruiz, de 14 anys, fill d'Almeria, carrer de Salvà, 84.

Josep Ortega i Escobar, de 13 anys, d'Alhabla (Almeria), Ramon Borrell, 53.

Joan Altirriba i Grau, 13 anys, d'OIesa de Montserrat, habitant al carrer de Marconi, 61.

I Joan Sansó i Planas, de 12 anys, natural de Fraga, amb domicili al carrer de Marconi, 57.

Els detinguts han estat posats a disposició del senyor Jutge d'instrucció, el qual, per tractar-se de menors d'edat, haurà d'inhibir-se passant l'assumpte al Tribunal Tutelar de Barcelona.


No hay comentarios: