miércoles, 2 de agosto de 2017

La Veu de Catalunya, 2 de gener de 1934, pág. 8

SESSIO NECROLOGICA – REVEILLON AL CIRCOL I AL COMERÇ – PER LA MORT DEL PRESIDENT DE CATALUNYA – CARITAT A L’HOSPITAL – DISPUTA

Dijous passat, a dos quarts de nou del vespre, es reuní l’Ajuntament en sessió ordinària de segon convocatoria, presidida pel primer tinent d’Alcalde senyor Armengol.

S’assabentà el Consistori d’una comunicación de la Generalitat de Catalunya, donant compte de la mort del seu Honorable President, senyor Francesc Macià. Es diu alhora en el comunicat que, en compliment de la llei, s´ha fet càrrec interinament de la presidencia de la Generalitat de Catalunya, el senyor Casanoves.

Acte seguit, el senyor Armengol, en funcions d¡’alcalde per indisposició del senyor Morera, i d’acord amb les diverses minories de l’Ajuntament, expressà el dol de la ciutat per la mort del senyor Macià, del qual fa un sentit elogi. Agraeix el procedir de l’Institut Industrial i de la Unió Comercial, en permetre, respectivament, que el dimecres, durant l’enterrament del senyor Macià i per unes hores, els obrers poguessin deixar el treball i els comerços tancar les portes, en señal de dol. També apareix l’interès mostrat pel poble de Terrassa per la salut del President finat, mentre durà la seva malaltia, i el sentiment que ha exterioritzat amb motiu del senyor Armengol, que es suspengui la sessió en señal de dol.

El gran nombre d’inscrits al Reveillon que es celebrà la nit de fi d’any al saló del Círcol Egarenc, fou una bonica festa i d’un èxit incomparable.

També al Casino del Comerç es celebrà ball amb els tradicionals grans de raïm.

Per tal de correspondre al dol de Catalunya per la mort del President Macià, dimecres passat, de 11 a 3, deixaren de treballar tots els obrers de fabriques i tallers de la nostra ciutat. També durant aquelles hores romangueren tancats els comerços locals.

Trameteren telegrames de condol a la familia i al President interí, el Diputat a Corts terrassenc, Francesc Galvany, l’Associació Catalanista, la Caixa d’Estalvis, el Centre Excursionista, els Amics de les Arts, entre altres.

A la meòria de la difunta senyora Agnès Guardiola i Alsina, l’Hospital i Casa de Caritat de Sant llàtzer ha rebut l’almoina de 100 pessetes.

Fou assistida al Dispensari mèdic, Francesca Garcia i Deo, domiciliada al carrer de Ramon Llull, 54 d’una ferida contusa al llavi inferior, que li produí el seu marit en agredir-la durant una disputa que sostingueren els dos conjugues.No hay comentarios: