sábado, 5 de agosto de 2017

La Veu de Catalunya, 9 de gener de 1934, pág. 11

(Conferència telefónica de la nit)

En travessar el pas del Cementiri Vell, el jove Josep Biosca i Domingo, domiciliat al núm. 261 de la Rambla d’Egara, a tres quarts de nou del vespre, es veié sorprès per dos individus, els quals, sense dir-li un mot, se li llançaren al damunt i li sostragueren 18 pessetes que portava. Immediatament després es feren escàpols.

La policía, assabentada del fet, ha començat a practicar les necessàries perquisicions per al descobriment dels autors, i ha tramés la corresponent denuncia al Jutjat d’Instrucció.

Ha estat denunciada al Jutjat Municipal Isabel Ramos Olmo de 45 anys, vidua, la qual, a la una de la matinada es presentà al domicili del seu cunyat, Josep Torres i després de promoure un aldarull majúscul, per a acabar d’esbravar-se, trencà cinc vidres d’una finestra de la casa a cops de pedra.

A conseqüencia d’haver sofert una caiguda a la via pública, fou assistit al Centre Mèdic, un home de 50 anys d’edat, anomenat Maurici Sancho, el qual presentaba una ferida contusa a la regió ciliar Esquerra i erosions diverses en altres parts del cos.

Diumenge passat, a les dotze del migdia, tingué lloc el “vernisage” del Primer Saló d’”Independents” d’”Amics de les Arts”. Indubtablement que aquesta esposició enclou un interés rarament registrat a casa nostra.

El catàlec del Saló de referencia està integrat així:

Emili Armengol: Quatre paissatges, un bodegó.

Aureli Biosca: Cinc bodegons.

Antoni Marinel·lo: Escultures.

Jaune Pla: Dues figures, un paisatge, dos bodegons.

Joan Vancells (nan): Tres paisatges, dos bodegons.


No hay comentarios: