viernes, 4 de agosto de 2017

La Veu de Catalunya, 7 de gener de 1934, pág. 20

CREACIO D’UNA RONDALLA – LA CAVALCADA DELS REIS PROHIBIDA – CAMBRA OFICIAL DE LA PROPIETAT

El Bisbe d’aquesta diòcesi ha signat alguns nomenaments, entre ells els de coadjutor de la parroquia de Sant Pere de Terrassa, a favor del reverend Esteve Miquela i Gilirribó.

Alguns elements del Centre Aragonès de la nostra ciutat han resolt procedir a la creació d’una rondalla per amenitzar els actes de l’entitat.

La tradicional cavalvada dels Reis Màgics, que sota l’organització del Centre Social havia de sortir, no va ésser autoritzada pel senyor Alcalde.

En substitució de la popularíssima festa, en els salons de la dita entitat es celebrà un solemne recepció, durant la qual Melcior, Gaspar i Baltasar feren el repartiment de joguines i llaminadures a la mainada.

En reunió de constitució de la Cambra Oficial de la Propietat Urbana de Terrassa, quedà constituïda pel al trienni 1934-35-36, en la següent forma:

President Magí Rodó i Coll; vice-president primer, Bartomeu Lluch i Amat; vice-president segon, Antoni Barata i Rocafort; tresorer, Joan Bach i Gorina; comptador, Pere Colomer i Moragas; vocals; Jaume Cos i Viñalonga, Jaume Figueras i Giralt i Francesc Bacardit i Solà; membres, Adolf Ramoneda i Guilleumas, Joan Duch i Agelló, Agustí Caellas i Sanmartí, Vicens Carné i Muntaner, Andreu Coronas i Ripoll, Félix Cadevall i Flori, Domènech Ballbé i Solà, Manuel Batlles i Rosal, Francesc Riera i Estany, Vicenç Rius i puigdellosas, Joan Soler i Diffent i Baptista Queralt i Aguilar; vocal cooperador, Antoni Boada i Lladó secretari, Miguel Escudé i Gibert i vice-secretari, Josep Lladó i Prat.


No hay comentarios: