jueves, 31 de agosto de 2017

La Veu de Catalunya, 11 de febrer de 1934, pág. 19

La vaga que sostenen els obrers del ram de gèneres de punt de Terrassa, segueix en el mateix estat.

La vaga que sostenen els obrers de les fabriques de gèneres de punt de Terrassa segueix en el mateix estat.

Com que els teixidors, sense la col·laboració dels obrers que sostenen la vaga no poden seguir treballant, s’han tancat algunes fabriques.

Els patrons han acceptat algunes de les millores que figuren en les noves bases de treball, però els vaguistes volen que siguin aprovades íntegrament.

En la darrera assemblea la secció de teixidors acordà concedir de la seva part el 25 per cent als ajudants

En l’última assemblea celebrada pels vaguistes del gènere de punt, la secció de teixidors acordà concedir de llur part el 25 per cent als ajudants, en lloc del 20 que en principi oferien.

Els ajudants, tot i acceptant aquesta concessió dels teixidors, es pronunciaren a favor de la continuación de la vaga fins i tant que els patrons no accedeixen, com a mínim, a donar un 5 per cent de llur part en lloc del dos i mig, amb jornal mínim, que resulta de llurs contrabases.

El conflicte, doncs, segueix sense solución, i ahir continuà la vaga que actualmente afecta més de mil obrers, puix que, per impossibilitat de continuar la producción sense els muntadors, deixaren de treballar els teixidors.

Malgrat les entrevistes que han tingut lloc per tal de trovar una solución al conflicte, fins ara no s’ha arribat a un acord.

Respecte a la detenció practicada, que té relació amb el darrer atemptat, la policía manté una absoluta reserva.

Es satisfactori l’estat de la víctima de l’explosió de l’artefacte col·locat a la casa del president dels fabricants de gènere de punt a Terrassa.

Continua essent satisfactori, dintre la gravetat, l’estat de Dorotea Zayunta, víctima de l’explosió de l’artefacte col·locat el dimecres a la casa de l’industrial senyor Sanllehí. Semblen conjurats els perills que en principio ferien les greus cremades i ferides que pateix.
La temença que es tenia que perdés la vista a conseqüència de les cremades, sembla totalment desapareguda.

Sabem que són moltes les persones que s’interessen per a contribuir a l’auxili de la familia de la dissortada obrera.


No hay comentarios: