lunes, 22 de enero de 2018

El Dia, edició dimecres 8 d’agost de 1.934, pàg. 2

TRASLLAT D'UN PERTORBAT MENTAL.

A darrera hora de la tarda d'ahir, el cap de la Greu Roja de la nostra ciutat senyor Rafael Salvador, acompanyat de dos camillers, amb un cotxe particular traslladà a Sant Boi del Llobregat un subjecte anomenat Marian Fènix, de 37 anys, solter, sense domicili efectiu, que tenia pertorbades les facultats mentals.

EL NOU PRESIDENT DE LA CAMBRA OFICIAL DE LA PROPIETAT URBANA.

El senyor Francesc Bacardit i Solà, ens notifica en atenta circular la seva elecció de president de la Cambra Oficial de la Propietat Urbana de Terrassa, i se'ns ofereix per tot quant convingui als interessos de la ciutat i especialment de la propietat urbana.

Agraïm la deferència, ens oferim amb el mateix bon zel del comunicant i li desitgem els millors encerts en el càrrec;

AVÍS ALS PROPIETARIS DE COTXES.

Totes les declaracions jurades dels propietaris d'autos, es prega siguin portades novament a la Comissaria de Policia d'aquesta ciutat, per tal de procedir a efectuar-se una nova confrontació.

La Comissaria sol·licila als dits propietaris, que es serveixin atendre el seu prec com més aviat millor.


No hay comentarios: