jueves, 11 de enero de 2018

La Veu de Catalunya, 18 de juliol de 1934, pág. 8

Per tal de celebrar missa de velacions, de la boda que tingué lloc la pasada Quaresma, del jove amic nostre, Joan Canyelles, fill de l’industrial senyor Baldomer, amb la distingida senyora Mercé Montset i Ballber, ahir estigué a la nostra ciutat el Primat de Catalunya, el cardenal Dr. Vidal i Barraquer, íntim de la familia Canyelles.

Sa Il·lustríssima celebrà la missa a les nou, a l’Església de Santa Maria de la parroquia de Sant Pere. La ceremonia tingué carácter d’intimitat. Hi assistiren els familiars dels desposats i alguns Amics.

Per haver mostrat desigs el Prelat de veure la restauració de les esglésies romàniques i de llurs pintures, les quals havia ja visitat en altres ocasions, el zelós senyor Rector de la Parròquia, doctor Homs, el complimentà degudament en el seu desig.

Diumenge passat estigué en el local dels “Amics de les Arts” acompanyat del seu amic el nostre compatrici senyor Ferran Canyameres, el prestigiós pintor rus senyor Gloutchenko, qui ha vingut a Catalunya freturós de plasmar en la tela alguns bells paisatges que exposarà després a la capital de la URSS, a París i a Berlín.

Compartí llarga estona amb alguns socis de l’entitat, a la qual dedicà un llibre editat a París sobre la seva obra pictórica, i després visità les diverses dependències del local i els tallers dels artistas senyors Vives i Odena, tenint per llurs obres paraules d’elogi, com també per la tasca meritíssima de l’entitat.

El cotxe núm. 12.304, matrícula B. conduït pel seu propietari Alvar Miquel i Ros, mentre baixava per la Rambla d’Egara i a conseqüeència d’una falsa maniobra ha perdut la dirección i ha ant a topar contra la façana del Bar Unió, situat a la Rambla d’Egara, 155, del qual es propietari Domènech Vives i Massagué.

L’auto ha capolat quatre sillons i ha trencat una taula i el vidre de la porta.

Per sort no s’ha hagut de lamentar cap desgracia personal.

El facultatiu senyor Cadafalch asistí en el Dispensari Mèdic, Francesc Borgas, de 34 anys d’edat, casat, amb domicili al carrer de l’Agricultura, 35, primer pis, el qual presentaba la fractura del terç inferior de la tíbia i peroné dret de pronòstic reservat, que es produí en caure a la via pública.

Després d’assistit, l’accidentat fou traslladat al seu domicili.

Per haver finit el seu brillant exercici el digne rector de les Escoles Pies, d’aquesta ciutat, reverend Pare Josep Bové, ha estat designat per a substituir-lo el reverend P. Joaquim Flaquer, ben conegut i estimat a Terrassa, on residí temps enrera i actuà de director espiritual de la Congregació Mariana, precisament en una de les èpoques més florides.


No hay comentarios: