martes, 11 de julio de 2017

El Dia, edició dilluns 4 de desembre de 1.933, pàg. 2

ELS RUMORS D'UN MOVIMENT EXTREMISTA :: ES SORPRESA UNA REUNIÓ CLANDESTINA, PRACTICANT-SE NOMBROSES DETENCIONS

Els rumors d'un moviment anarquic preparat pels elements extremistes, que ha provocat per part del Govern la declaració de l'estat de prevenció a tot Espanya, feren que durant el dia d'ahir fossin preses a la nostra ciutat extraordinàries precaucions.

A quarts de 8 del vespre, per referències que arribaren a coneixement de la policia, la guàrdia civil pogué sorprendre una reunió clandestina d'aquells elements en el local de l'anomenada Mutualitat Cultural, carrer de Sant Genis, 13.

Els reunits en aquella hora i en el referit local, eren una setantena. La guàrdia civil els conduí a la Casa de la Ciutat, quedant de moment instal·lats i custodiats per la benemèrita en una de les dependències municipals.

Aproximadament a les 2 de la matinada d'avui, han arribat a Terrassa una secció de 20 guàrdies d'assalt, comanats pel tinent senyor Zuribi Vidal, la missió dels quals, segons s'ha dit era únicament de fer-se càrrec dels detinguts i traslladar-los a Barcelona.

Nombrosos familiars, dones i criatures, dels detinguts, han volgut passar la nit en companyia d'aquests a l'Ajuntament, retiran t-se, però, a la matinada.

La policia i la guàrdia civil han continuat practicant, durant tota la nit passada, gran nombre de diligències encaminades a prevenir tota mena d'intent de pertorbació que aquest matí es pogués originar.

Avui, però, ha transcorregut el dia a Terrassa dintre la més absoluta normalitat.

De les setanta persones conduïdes anit a l'Ajuntament, són vint-i-sis Ies que han quedat, en qualitat de detinguts, a disposició del Governador general de Catalunya.


No hay comentarios: