jueves, 13 de julio de 2017

L'Acció, edició dilluns 4 de dessembre de 1.933, pàg. 3

REUNIO CLANDESTINA SORPRESA PER LA POLICIA.

Obeint unes ordres dimanades de l'estat de prevenció a qué ha estat sotmesa Espanya, concebudes en el sentit d'evitar tota mena de reunió dels elements de la C. N. T., ahir a dos quarts de 8 del vespre, l'inspector de policía governativa, Sr. Lluís de Teresa, acompanyat de deu parelles de la guàrdia civil, sorprengué una reunió que amb el nom de «lectura comentada», estaven celebrant diversos elements sospitosos, en el casal que serveix d'estatge a I'entitat «Mutualitat Cultural», situat al carrer de Sant Genis, 13.

Les fonces al·ludides procediren a la detenció de tots els reunits, —homes, dones i menors—en nombre d'una vuitantena.

El nudi de detinguts, convenientment custodiats, foren conduits a la Casa Consistorial, quedant reclosos en la sala de Juntes.

De seguida foren posades en llibertat diverses dones i criatures. Poca estona després de la detenció en bloc, quedaven. només 34 homes, a disposipió del Govemador general de Catalunya.

Els detinguts, son els següents:

Ezequiel Miralles i Justribà.
Joan Duaiguas i Sellarès.
Josep Adell i Florentino.
Joan Ferrer i Garcia.
Lluís Estivill i Domènec.
Hermenegil Puigantell.
Joan Jover i Vallès.
Antoni González i Medina.
Mateu Vives i Comellas.
Ramon Jové i Ardon.
Josep Prat i Closa.
Joan Gisbert i Llorbà.
Marian Giménez i Rubio,
Joan Pachó i Farreras.
Josep Gil i Frias.
Isaac Ros i Trillas.
Elias Badiella i Escardivol.
Josep Roch i Lladó.
Jaume Carbó i Olivella.
Josep Perearnau i Corben.
Arcadi Vallespir i Latorra.
Enric Valls i Santamaria.
Ferran Olivas i Roche.
Joan Agapito i Pemànchez.
Angel Montroig i Cuartero.
Francesc Peña i Garcia.
Marian Puig i Gil.
Bernard Pròspero i Serrató.
Patrici Planell i Vallès.
Miquel Max i Corominas.
Josep Claramunt i Creus.


No hay comentarios: