domingo, 2 de julio de 2017

L'Acció, edició dissabte 18 de novembre de 1.933, pàg. 3

Les eleccions per Ràdio

RADIO TERRASSA I LES ELECCIONS

Demà diumenge, sempre que l'autoritat corresponent concedeixi l'oportú permís, l'Emissora terrassenca donará una emissió especial, funcionant conitinuament des de les quatre de la tarda a les dotze de la nit, per tal d'informar rápidament als seus oients de les eleccions que s'han de celebrar.

La direcció de l'Emissora té molt interès en fer constar que aquesta informació, tindrà un caràcter absolutament apolític, i que será feta, en cas de realizar-se, d'acord amb l'autoritat i amb els partits i organismes polítics locals. Per tant, no s'ha de veure en cap de les notes que es vagin radiant, res més que el desig d'informar, des d'un punt de vista del tot neutral, als amics ràdio-escoltes, dels resultats i marxa de la jomada.

Es prega que si per involuntària omissió, qualque partit o bé organització política no hagués estat consultada sobre aquest afer, es serveixi passar aquesta vetlla de dos quarts de deu a dos quarts d'onze, per I’estatge social del Ràdio-Club, Fontvella, 62, pis. Repetim que únicamemt es donarà aquesta emissió especial, cas d'obtenir el permís necesari que s'està gestionant activament.No hay comentarios: