domingo, 2 de julio de 2017

El Dia, edició divendres 17 de novembre de 1.933, pàg. 2

Col·legis Electorals

DISTRICTE PRIMER

Secció primera. —Raval de Fermí Galan, (Institut Industrial).
Secció segona. —Sant Isidre (Col·legi Sra. Rossell.
Secció tercera. —Plaça Verdaguer (Col·legi Municipal).
Secció quarta. —Sant Llorenç, 128.
Secció cinquena. —Pantà, 61
Secció sisena. —Galileu, 290 (Escola).
Secció setena. —Pitàgores, 28.
Secció vuitena. — Pare Llauradó, 13, (Escola).
Secció novena. — Wolta, 20, (Col·legi Sra. Vidal).
Secció desena, —Jodis, 48.
Secció onzena. — Torrella, (Grup Escolar) .

DISTRICTE SEGON

Secció primera. — Sant Fruitós, (Escola Sr. Mollà).
Secció segona. —Paz, 51, .(Escola Pàrvuls) .
Secció tercera. —García Humet, (Sucursal Escolapis).
Secció quarta. — Plaça Verdaguer, (Escola de Música).
Secció cinquena. —Parellada, 2, (Escola).
Secció sisena. —Major de Sant Pere, (Zona Militar).
Secció setena. —Mas Adei, 48.
Secció vuitena, —Colom, 1, (Escola Industrial).

DISTRICTE TERCER

Secció primera. —Portal Nou, pis, (Escola).
Secció segona. —Sant Jaume, (Escola d'Economia Domèstica).
Secció tercera, —Baldrich, (Escola).
Secció quarta. — Topete, 2, (Escola Social).
Secció cinquena. —Viveret, 5.
Secció sisena. — Carretera Rubí, 131
Secció setena. — Concepció Arenal, 4 (Col·legi).
Secció vuitena. —Colom, 223 (Col·legi).
Secció novena. —Aurora, 34
Secció desena. —Colom 1, (Escola Industrial).

DISTRICTE QUART

Secció primera. —Vall, 27.
Secció segona. —Vinyals, 153.
Secció tercera. —Era, 37,
Secció quarta, —Carretera de Moncada, 86.
Secció cinquena. —Carretera de Moncada, 33.
Secció sisena. —Infant Martí, 133.
Secció setena. —Newton, (Escola Municipal).
Secció vuitena. — Guttemberg, (Grup Escolar).
Secció novena. —Ramon Llull, (Escola).
Secció desena. —Blasco de Garay, 137, (Escola Sr. Ruiz).
Secció onzena. —Carretera de Moncada, (Escorxador).

DISTRICTE CINQUÈ

Secció primera. — Salvador Seguí, (Grup Escolar Genescà),
Secció segona. —Salvador Seguí, 55.
Secció tercera. —Bartrina, 78, (Escola Sr. Izquierdo).
Secció quarta. — Llibertat, (Escola Municipal).
Secció cinquena. —Pintor Pere Viver, 20, baixos.
Secció sisena. — Carretera de Rellinars, 85.No hay comentarios: