viernes, 28 de julio de 2017

L'Acció, edició dissabte 23 de dessembre de 1.933, pàg. 1

Més detalls de la rifa d'ahir

Ampliant les notícies que ahir avançàvem, podem dir que el número 18.338 inclós en el centenar del segon premi, també ha estat afavorit amb 25.000 ptes. Sort, encara que mínima, per partida doble.

També ha sortit premiat amb 10.000 pesetes, el núm. 14.191, del qual en tenia dos vigèssims el nostre correligionari Celesti Manent. En distribuí participacions a bon nombre de concurrents al café de la Casa del Poble

Aquest número, com saben els nostres lectors, fou adquirit pels obrers de la fábrica Fontanals.

Dels amics i redactors del nostre Diari, ben pocs han sortit amb guany. Descomptem-ne però, dels de la pega, En Josep Vilaplana, cap dels repartidors, que tingué I'encert de posar 2 pessètes al número 39 de la llumineta del barber Esteva Pagés. Li han vingut, dones, de l'hort — que en aquest cas podriem dir de la barbería — 200 pessetes. EI felicitem.

En conjunt, la deesa Fortuna ha estat desfavorable per Terrassa.

Esperarem l'any vinent, com de costum.


No hay comentarios: