lunes, 31 de julio de 2017

Flama. Núm. 112 (2 març. 1934) pàg. 3

Sense por de dir cap mentida, hom pot assegurar que a Catalunya no hi han ganduls. El poble catalá és treballador per esséncia. Si hi ha obrers parats, per desgracia, no és pas per culpa del taranná meridional propens a la ganduleria.

A Catalunya treballa tothom. Ho fa el mosso de corda, ho fa l'home del camp, ho fa l'home de la ciutat. Si no, vegeu unes estadístiques:

En la indústria textil, treballen 105,600 dones i 70.500 homes. En junt 176.000. Un 60 per 100 de dones.

Indústries químiques. Treballen 3.250 dones i 21.750 homes. En junt 25.000. Un 13 per 100 de dones.

Indústries metalúrgiques. Treballen 22.500 homes i 2.500 dones. En junt, 25.000. Un 10 per cent de dones.

Total d'homes 105.200. Total de dones, 110.300.

Aixó són dades oficials. Ara bé, hom preguntará per qué treballen més dones que homes.

Cal tenir en compte que aquestes dades són únicament corresponents a les tres grans indústries catalanes.

Hi ha, per contra, molts més homes que dones que treballen fora de casa, que exerceixen un ofici.

Per exemple: en les ciutats o pobles marítims en les tasques de la mar o provinents d'ella.

En el camp.

En les nostres conques mineres que són més importants del que hom creu.

En les ciutats en els rams següents, entre altres:

Construcció; Transports; Indústries del vidre, Gas, Aigua i Electricitat, Obres Públiques.

Indústries on la dona té menor percentatge:

Oficines; Arts gráfiques; Dependencia mercantil; Caleat i altres.

Així successivament. Les xifres ens donarien unes 100.000 obreres per uns 180.000 obrers.

Ara, abans de cloure aquest reportatge Ilampec, diguem encara unes dades referents a la importancia de les tres grans indústires catalanes, comparada en el que fa referencia a la collocació d'obrers.

Llana: 2.500 telers a Terrassa; 3.400 telers a Sabadell; 1.100 telers a Barcelona.
Cotó: 80.000 telers; 19.500 telers generes de punt.

Són en junt 106.400 telers, 176.000 obrers

Indústries metalúrgiques 25.000 obrers. Indústries químiques 25.000 obrers.

En relació a la resta d'Espanya, Catalunya exporta en materies químiques:

Ciment, un 49 per 100. Mini, óxid de zenc, etc., un 55 per 100.

Perfumeria, un 41 per 100.

Adops, un 49 per cent.

Acids tartárics, un 50 per 100.

Farmacopea, un 49 per 100.

Heus ací demostrat, el fet que Catalunya és un poble treballador.


No hay comentarios: