sábado, 15 de julio de 2017

El Dia, edició dimecres 6 de desembre de 1.933, pàg. 2

Ragen Els Caus

Com era de creure, degut a les continuades i abundoses plujes d'aquests darrers dies, i també pels senyals, sempre segurs, que donaven anb llur activitat altres fonts intermitents, entre elles La Saiola, del terme de Rellinars, que s'avancen sempre d'uns dies al rajar d'«Els Caus» del Guitart, aquests han començat a donar regular quantitat d'aigua aquesta matinada, segons ens comunica, atenent el seu provat interès d'informació, l'Adminisrador de La Mina Pública d'Aigües. senyor Marian Galí.

Ja avui s'han traslladat molts terrassencs a veure «Els Caus», l'activitat dels quals, per bé que data de molts anys, amb les naturals intermitències sempre eés una novetat i un motiu de joia per Terrassa.

Alegrem-nos-en, també, perquè el nostre migrat caudal d'aigua en sortirà augmentat.

La darrera vegada, anterior a aquesta, que rajaren «Els Caus», fou des del 19 de desembre de 1.932 fins 30 de març d'aquest any 1.933.


LA REUNIO ELECTORAL D'AHIR A LA CASA DEL POBLE

Anit tingué lloc a la. Casa del Poble l'anunciada reunió del Cens del partit, per tal de prendre orientacions per a les vinentes eleccions de regidors.

Segons les referències que en tenim, en el transcurs d'aquesta reunió el Comitè donà compte de les negociacions que s'han portat a cap aquests dies per a arribar a una àmplia coalició d'esquerres a la nostra ciutat.

Sembla que pel que fa referència al nucli d'Acció Catalana, aquest s'avenia a anar a la coalició a base de confeccionar una candidatura amb elements nous, o sigui prescindint dels que figuren en l'actual Consistori.

Per altra part, en les negociacions amb el partit comunista del Bloc Obrer i Camperol, aquest exigí que es fes una candidatura netament obrerista, amb una denominació ben expressiva d'aquesta significació, però no amb el nom de l'Esquerra.

En la reunió d'ahir foren molt discutides aquestes proposicions i fins i tot hi hagué qui defensà amb vehehemència aquesta darrera dels comunistes. No obstant, ambdues varen ésser rebutjades per l'assemblea, ratificant-se la confiança al Comitè i acordant anar a les eleccions units solament amb els federals de la Fraternitat Republicana de Sant Pere.No hay comentarios: