sábado, 8 de julio de 2017

L'Acció, edició divendres 24 de novembre de 1.933, pàg. 3

EXCES DE COLERA O BOGERIA

Maria Samper Jurado, de 33 anys casada, habitant al Passatge Rodó, ahir fes vegé obligada a fugir de casa seva junt amb les seves dues filletes, a causa dels maltractes del sieu marit, Antoni Jordà Espinosa.

Aquest, al trobar-se sol, comen-çà d'amuntegar en, el patì de casa seva tots els mobles, junt amb aItres objectes. Un cop la pila feta, procedí a calar-hi foc.

Aquest cas ha estat denunciat al Jutjat d'Instrucció.

EL SENYOR SALVANS, DIPUTAT?

Algú estranyarà que després de la proclamació, amb ingredients, del candidat defensista local com a diputat a les Corts de la República per part de la Junta Provincial del Cens, nosaltres encara insistim amb l'interrogant. Aquest interrogant que els d'«El Dia» ni l'han assenyalat durant aquest començ de setmana en què tothom en parlava d'aquesta probable elecció del senyor Salvans. Ells podien oferir l’acta, i ja no han dit res més, Ahir la conferència telefònica els donava el résultat la proclamació de don «Franciscu», i ells, tan fresquets; ni un elogi ni un comentari. Tan malament se'ls ha posat? Oh, i encara per embolicar-ho més i per a comprometre l’elecció aquesta, posaven quatre elegits per minoria. Aquest senyor Maynés que la Lliga hauría preferit en lloc del diputat milionari de Terrassa.

Ah, ara ens distrèiem i no parlàvem de l'interrogant.

Insistìm que el don «Franciscu» no pot èsser diputat. Doncs, nosaltres encara no sabem que hagi dimitit eIs càrrecs de la Caixa i de l'Hospital que el fan incompatible.

O I'una cosa o l'altra. El senyor Salvans té la paraula. Esperem saber-ho per tal de felicitar-lo com a novell diputat.

UN ALTRE DIPUTAT PER RELLINARS

El senyor Salvans, proclamat Diputat minoritari, per aquesta circunscripció i disposat a deixar la Caixa i l’Hospital—segons ens dìuen—per tal d'ésser-ho, no podrà dir-se mai Diputat per Terrassa ni pel seu districte, ni podrà parlar en nom de la majoria dels electors d'aci. L'únic poble on va triomfar, és a Rellinars.

Ara amb més propietat que mai, podem dir que tenim un Diputat per Rellinars.

Un substitut amb tots els ets i uts de l'antiga representació salista.


No hay comentarios: